• Bøhaugen slider 2
  • Bøhaugen slider
  • Gamlekyrkja regnboge
  • Bilde slider 1
  • Bø gamle kyrkje
  • Gamlekyrkja sommar

Les meir om

Dåp

Dåp i Bø

Ønsket og Elsket

Ungdomsarbeid i kyrkja

Konfirmasjon

Konfirmasjon i Bø

Kalender


Aktuelt

FamilieKRIK og KRIK i det fri

Informasjon om FamilieKRIK og KRIK i det fri!    Les meir...

FredagsBIt

Ungdomsklubb for alle frå 8.klasse og oppover. Eit tverrkyrkjeleg samarbeid mel...   Les meir...

Give me five

Alle femteklassingar inviterast til Give me five. Informasjonsskriv finn du  he...   Les meir...

Blomar i kyrkja

Har du blomar du kan ta med til gudstenesta?    Les meir...

Kyrkjeskyss

Treng du skyss til kyrkja? Eller har du høve til å hjelpe til med kyrkjeskyss? ...   Les meir...

Søndagsskulen

Det er søndagsskule i kyrkja/ Thomaskapellet stort sett kvar søndag når det ikk...   Les meir...