• Bøhaugen slider 2
  • Bøhaugen slider
  • Gamlekyrkja regnboge
  • Bilde slider 1
  • Bø gamle kyrkje
  • Gamlekyrkja sommar

Les meir om

Dåp

Dåp i Bø

Ønsket og Elsket

Ungdomsarbeid i kyrkja

Konfirmasjon

Konfirmasjon i Bø

Kalender


Aktuelt

TitlePublish Date

Kyrkjelydstur til Jønnbu

Kyrkjelydstur til Jønnbu 22.-24-april.

Nytt frå Ønsket og elsket

Her er litt nytt frå Ønsket og elsket.

GIVARTENESTE

Informasjon om givarteneste for trusopplæringa i Bø kyrkjelyd.

FredagsBIt

Ungdomsklubb for alle frå 8.klasse og oppover. Eit tverrkyrkjeleg samarbeid mel...

Give me five

Alle femteklassingar inviterast til Give me five. Informasjonsskriv finn du  he...

Søndagsskule

Det er søndagsskule under mange av gudstenestene i Bø kyrkje. Velkommen!

FamilieKRIK og KRIK i det fri

Informasjon om FamilieKRIK og KRIK i det fri!

Blomar i kyrkja

Har du blomar du kan ta med til gudstenesta?

Kyrkjeskyss

Treng du skyss til kyrkja? Eller har du høve til å hjelpe til med kyrkjeskyss? ...