• Bøhaugen slider 2
  • Bøhaugen slider
  • Gamlekyrkja regnboge
  • Bilde slider 1
  • Bø gamle kyrkje
  • Gamlekyrkja sommar

Les meir om

Dåp

Dåp i Bø

Ønsket og Elsket

Ungdomsarbeid i kyrkja

Konfirmasjon

Konfirmasjon i Bø

Kalender


Aktuelt

Ope møte om organisering

Ope møte om organisering av sokn, stab og kontor i ny kommune,    Les meir...

Bøn for bygda

Bønesamlingar i Tomaskapellet    Les meir...

Medlemskap

Alt du treng å vite om medlemskap i DNK.    Les meir...

GIVARTENESTE

Informasjon om givarteneste for trusopplæringa i Bø kyrkjelyd.    Les meir...

FredagsBIt

Ungdomsklubb for alle frå 8.klasse og oppover. Eit tverrkyrkjeleg samarbeid mel...   Les meir...

Give me five

Alle femteklassingar inviterast til Give me five. Informasjonsskriv finn du  he...   Les meir...

Søndagsskule

Det er søndagsskule under mange av gudstenestene i Bø kyrkje. Velkommen!    Les meir...