FredagsBIt

FredagsBIt

Ungdomsklubb for alle frå 8.klasse og oppover. Eit tverrkyrkjeleg samarbeid mellom Bø kyrkjelyd, Bø pinsemenighet og Bø Normisjon.

Ungdomsklubben FredagsBit er ein ungdomsklubb for alle frå 8.klasse og oppover. Vi møtast på Bø bedehus annankvar fredag (oddetallsveker) klokka 19.30. Klubben er styrt av ungdommane, med hjelp frå vaksenleiarar som er med på kveldane.

Nokre gonger har vi happeningar med for eksempel filmkveld med overnatting, bowling-/ pizzatur mm. Det er gratis å komme inn. Skal du ha pizza og brus kostar det 60 kroner. For medlemmar (300 kroner per halvår/ 550 kroner per år) er det alltid gratis pizza og brus, bowlingtur mm.

Sjekk gjerne facebookgruppa FredagsBit!


Del denne artikkel på e-post