Ope møte om organisering

Ope møte om organisering

Ope møte om organisering av sokn, stab og kontor i ny kommune,

Kyrkjeleg fellesnemnd inviterar alle til ope møte på Nes Menighetshus onsdag 30.mai klokka 19.00 - 21.00 om organisering av sokn, stab og kontor i ny kommune. Fellesnemnda skal handsame denne saka i møte 4.juni, og vil gjerne ha innspel og eventuelle spørsmål. Enkel servering. Velkommen!


Del denne artikkel på e-post