25.07.2017: Mark 1,16-20

16 En gang han gikk langs Galileasjøen, fikk han se Simon og Andreas, bror til Simon. De holdt på å kaste not i sjøen, for de var fiskere. ...


Kilde: www.bibel.no