Bispevisitas i Bø sokn og Sauherad og Nes sokn


Biskop Stein Reinertsen kjem på visitas til sokna våre 29. november til 4. desember. 

 

Det er satt opp eit innholdsrikt program når biskopen kjem. Han skal besøke og snakke med mange institusjonar, lag og personar i løpet av dei dagane visitasen varer. 

VELKOMMEN til den delen av programmet som er åpent for alle:

Tysdag 29. november
Kl. 11.00 Formiddagstreff Nes menighetshus
Kl. 14.00 «Bøn for bygda»  Tomaskapellet i Bø
Kl.19.00 Kulturkveld i Sauherad kirke. Tema: Kyrkjeklokker

Onsdag 30.november 
Kl. 21.30 Kveldsbøn i Bø kyrkje. Bø kyrkjekor deltek. 
Andakt ved Axel Bugge. Biskopen lyser velsigninga.

Torsdag 1. desember
Kl. 19.00 Salmekveld i Nes kyrkje  

Søndag 4. desember
kl.11.00 Visitasgudsteneste i Bø kyrkje med nattverd 
Preike ved biskop Stein Reinertsen 
Song og musikkgruppe 
Visitasforedrag ved biskopen
Kyrkjekaffe på Bø bedehus

Her kan du sjå det fullstendige visitasprogrammet som inkluderer også dei møta som ikkje er opne for publikum

Tilbake