Tru og lys


Tru og lys er for menneske med utviklingshemming, deira familie og vener.

 

Samlingane i vår blir:

- Søndag 17.februar kl. 17.00 i Tomaskapellet ved Bø kyrkje
- Søndag 7.april klokka 11.00 Gudsteneste i Bø kyrkje saman med kyrkjelyden. Eigen kyrkjekaffi i Tomaskapellet.
- Søndag 12.mai klokka 17.00 i Tomaskapellet ved Bø kyrkje

Innhaldet i samlingane er ei enkel gudsteneste med song, lystenning og nattverd. Kyrkjekaffi/ saft og noko å ete.

Arrangør er Tru og ly i Bø og Bø kyrkjelyd

Kontaktperson er sokneprest Axel J. Bugge 454 77 020

Treng du skyss kan du bli henta. Ta kontakt med Axel.

For meir info om Tru og lys sjå HER

Tilbake