Tru og Lys


Tru og Lys er for menneske med utviklingshemming, deira familie og vener.

 

Samlingane i vår blir:

- Søndag 3.november kl. 17.00 i Tomaskapellet ved Bø kyrkje
- Søndag 1.desember klokka 18.00 i Tomaskapellet ved Bø kyrkje

Innhaldet i samlingane er ei enkel gudsteneste med song, lystenning og nattverd. Kyrkjekaffi/ saft og noko å ete.

Arrangør er Tru og Lys i Bø og Bø kyrkjelyd

Kontaktperson er sokneprest Axel J. Bugge 454 77 020

Treng du skyss kan du bli henta. Ta kontakt med Axel.

For meir info om Tru og Lys sjå HER

Tilbake