Påmeldingminikoravslutning 2021


Fyll ut navn og mobiler (tlf.nr.) på alle som kommer (også ev barn). Dette oppbevares i 14 dager i forhold til smittesporing.
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe vi trenger å vite?Hvor mange personer melder du på inkludert deg selv?
Tilgjengelige plasser på arrangement: 2.