Smittevernreglar for arrangement og kyrkjelege handlingar


Nye smittevernreglar fra 20.juni

 

Midt-Telemark kommune følger nå dei nasjonale smittevernreglane. Vi kan arrangere gudstenester og andre kyrkjelege handlingar på faste tilviste plassar med ein meters avstand. Avstandsregelen gjeld for alle som ikkje bur saman, uavhengig av koronasertifikat og vaksinestatus. Det er unntak frå dette for personar i same følge. På grunn av avstandskrava ønsker vi derfor at alle som skal på gudsteneste melder seg på under fanen "påmeldingar" øvst på desse sidene. Der kan du også melde barnet ditt til dåp. Vi tar atterhald om endringar i lokale smittevernreglar.

Ta kontakt med oss på kyrkjekontoret for meir detaljert informasjon om dette.

Telefon: 35 06 10 40
E-post: post@bokyrkje.no

Tilbake