Smittevernreglar for arrangement og kyrkjelege handlingar


Nye smittevernreglar fra 26.mai.

 

Midt-Telemark kommune følger nå de nasjonale smittevernreglene. Vi kan arrangere gudstjenester og andre kirkelige handlinger på faste tilviste plasser med en meters avstand. På grunn av avstandskrav er det ulikt antall tillatte deltakere i de ulike lokalene.Det er fortsatt anttalsbegrensninger og avstandsregler, og vi ønsker derfor at alle som skal på gudstjeneste melder seg på under fanen "påmeldinger" øverst på disse sidene. Der kan du også melde barnet ditt til dåp. Vi tar forbehold om endringer i lokale smittevernregler.

Ta kontakt med oss på kyrkjekontoret for meir detaljert informasjon om dette.

Telefon: 35 06 10 40
E-post: post@bokyrkje.no

Tilbake