Smittevernreglar for arrangement og kyrkjelege handlingar


Nye smittevernreglar for kyrkja frå 23. ferbuar

 

Nye smittevernreglar gjer nå at vi kan arrangere gudstenester, begravelser , dåp og vigsel i Bø kyrkje for 60 personar på henviste plasser i kyrkja

Ta kontakt med oss på kyrkjekontoret for meir detaljert informasjon om dette.

Telefon: 35 06 10 40
E-post: post@bokyrkje.no

Tilbake