Smittevernreglar for arrangement og kyrkjelege handlingar


Nye smittevernreglar for kyrkja etter nyttår.

 

Nye smittevernreglar gjer nå at vi ikkje kan arrangere gudstenester i kyrkjene våre med fleire enn 10 personar.
Søndag 24. januar er det open kyrkje frå kl. 10.00-12.00 med musikk, lystenning og moglegheit for nattverd .
Gravferder kan gjennomførast, med antallsbegrensningar på 50 personar i Bø kyrkje. Vigsel og dåp kan gjennomførast med maksimalt 10 personer. .

Du kan følgje med på digitale tilbod på våre nettsider.

Ta kontakt med oss på kyrkjekontoret for meir detaljert informasjon om dette.

Telefon: 35 06 10 40
E-post: post@bokyrkje.no

Tilbake