Kultur


I Bø kyrkje har vi jevnleg konsertar med ulike artister både frå eigne rekker og andre. Konsertane er innan mange musikalske sjangrar og i ulike storleikar.  Vi ynskjer og å formidle arrangement innanfor andre kulturuttrykk.

Av og til arrangerer vi sjølve konsertane, av og til leiger artisten kyrkjerommet. Vi gjer uansett vårt beste for at konsertane blir av høg kvalitet.