Kyrkjelydsarbeid


I Bø kyrkjelyd er det eit bredt tilbod av aktivitetar for barn og unge. Vi ynskjer å skape gode møteplassar og vere ein trygg arena.

Samtidig vil vi stimulere til tidlig kontakt med Kirken og dens budskap og skape en tilhørighetsfølelse for både barna og familien. Under ser dere våre aktuelle tilbud til barn og familier.