Kyrkjelydsarbeid


I Bø kyrkjelyd er det eit bredt tilbod av aktivitetar for barn og unge. Vi ynskjer å skape gode møteplassar og vere ein trygg arena.

Samtidig vil vi stimulere til tidleg kontakt med kyrkja og det kristne bodskapet, skape kjensle av tilhørigheit for både barna og familien. Under ser de tilboda vi har til barn og familiar.

Velg kalender