Visitasmelding og visitasprotokoll


Her finn du visitasmeldinga som kyrkjelydane har sendt til biskopen i forkant av visitasen.

Visitasprotokollen som vi fekk frå biskopen etter visitasen ligg også her. 

Tilbake