Vil du blad i den nye korskulebrosjyra vår?  Klikk på bildet under.

Korskulen i Bø kyrkjelyd

Korskulen i Bø fylgjande tilbod:

Babysong: Foreldre med born 0-1 år
Musikkleik: Forledre med born 1 og 2 år
Minikoret: Born frå 3-5 år
SingLett: Born frå 1.-3. klasse
Seltin: Born frå 4.-7. klasse
Ragazze: Jentekor frå 8. klasse og oppetter
Kyrkjekoret: Kor for vaksne i alle aldrar

Korskulen er drifta av Bø sokneråd, og blir drive som ein profesjonell korskule for born, ungdom og vaksne. For å sikre eit godt pedagogisk og musikalsk nivå er det naudsynt med ein effektiv organisasjon, og båe kyrkjemusikarane dreg lasset saman. (Jfr. Kyrkjemusikalsk plan, Bø sokneråd) Kyrkjemusikarane er dei kunstneriske og musikalske leiarane for alle gruppene tilknytta korskulen. Grete Hasselgård Sele (musikkpedagog)og Rolf Axelsen Lie (organist) har begge utdanning i og lang erfaring frå korarbeid, og frå pedagogisk arbeid med barn. Korerfaringa strekk seg frå barnekor og gospelkor, via studentkor til klassisk kyrkjekor.

Korarbeidet er ein av grunnpilarane i kyrkjelyden, og er i tillegg til det musikalske også ein viktig del av kyrkja si trusopplæring. Gjennom songen får både vaksne og unge korsongarar eit nært og personleg forhold til kyrkja og gudstenesta, og er med på å gje kyrkjelyden eit variert uttrykk og inntrykk av trua og truslivet. Korskulen i Bø har som føremål å samle både barn, ungdom og vaksne i eit sangfellesskap der den kristne bodskapen er synleg. På denne måten er korskulen i Bø både kyrkjelydsarbeid, trusopplæring og kunstnerisk arbeid på ein gong.

Hausten 1997 blei Minikoret og SingLett starta opp som ein del av arbeidet til organisten i Bø kyrkjelyd. Frå før av fanst det eit godt etablert kyrkjekor for dei vaksne songarane. Korarbeidet er i stadig utvekling,  og nye grupper med ulike behov har vokse fram.

Ung Kirkesang er ein landsdekkande organisasjon med meir enn 8000 medlemmer. Barnekora i Bø er medlem av Ung Kirkesang. Med alle våre aktive songarar, har Barnekora i Bø utemerka seg i den nasjonale organisajonen. Korleiarane våre, Rolf og Grete, er og aktive i Ung Kirkesang Agder og Telemark (UKAT) www.sang.no

.

Høstsemesterplan 2020:

Minikoret: Øving mandag/tirsdag Klokka 17.30-1815
Mandag 28. september: Minikoret holder konsert for familie og venner i Bø kyrkje klokka 17.30. Ha på kvit skjorte eller genser. Vi tar på vestane når de kjem til kyrkja. Øving tysdag 29. september: går ut på grunn av konserten dagen før!
Veke 41 (5.-11.oktober) Haustferie!
Søndag 29. november: er det 1. søndag i advent, og alle barnekora deltar på gudsteneste i kyrkja. Nærare info!
Julaften:  alle barnekora deltar på gudsteneste i kyrkja. Nærare info!
SingLett Øving torsdag klokka 14-16 (16.30)
Søndag 20. september: SingLett syng på familiegudstenesta i Bø kyrkje klokka 11.00. Frammøte i korantrekk klokka 10.15 
Veke 41 (5.-11.oktober) Haustferie! 
Søndag 29. november: er det 1. søndag i advent, og alle barnekora deltar på gudsteneste i kyrkja. Nærare info
Søndag 13. desember: klokka 08.00(!) i Bø kyrkje: Luciaforestilling med  SingLett, Seltin, Helga Samset
Julaften: alle barnekora deltar på gudsteneste i kyrkja. Nærare info!
Seltin Øving mandag klokka 14-16
Veke 41 (5.-11.oktober) Haustferie!
Søndag 18. oktober: Seltin syng på familiegudstenesta i Bø kyrkje klokka 11.00. Frammøte i korantrekk klokka 10.15
Søndag 29. november: er det 1. søndag i advent, og alle barnekora deltar på gudsteneste i kyrkja. Nærare info!
Søndag 13. desember: klokka 08.00(!) i Bø kyrkje: Luciaforestilling med  SingLett, Seltin, Helga Samset
Julaften: alle barnekora deltar på gudsteneste i kyrkja. Nærare info!