Musikkleik.        


Foreldre/besteforeldre med barn 1 og 2 år
Kjende og nye barnesongar
Musikkleik og bevegelse
Leik med instrument
Rim og regler
Bø bedehus torsdagar kl 17.15-18.00

Ledes av Grete Hasselgård Sele.

Med Musikkleik for 1- og 2-åringer sammen med en voksen, så mener vi nettopp det! Dette er en uhøytidelig musikkstund, hvor ingen måter å musisere på er rett eller galt! Sang og rytmer er uansett kontaktskapende, motorisk utviklende og et unikt språkstimulerende redskap.
I likhet med babysang, er Musikkleik også en del av kirka sin trosopplæring, og repertoaret vil spenne fra gamle og nye barnesanger og sangleiker, til aftenbønn og barnesalmer. Foreldrenes musikalske ferdigheter er ikke avgjørende for utbytte av kurset. Grete Sele er kursholder.

Bø kyrkje inviterer 1- og 2-åringar til Musikkleik! 

Nytt kurs i januar! Påmelding: korskulen.no

 

Musikkleik startar opp torsdag 14./21. januar (2 grupper), og møtast annan kvar veke, til saman 8 torsdagar i løpet av semesteret. Kursavgift kr 500,- . Kurset er for foreldre/besteforeldre saman med 1- og 2-åringar. Opplegget er ei god blanding av kjende og nye songar og salmar, leik med lyd, dans, rim og regler. Vi startar klokka 17.15, og held på til ca klokka 18.00. 

NB! Maks 12 barn på kvar gruppe!

Kurshaldar: Grete Sele, musikkpedagog og korleiar i Bø kyrkje. 

Ta kontakt om du lurar på noko. Tlf: 915 56 348