Musikkleik.        


Foreldre/besteforeldre med barn 1 og 2 år
Kjende og nye barnesongar
Musikkleik og bevegelse
Leik med instrument
Rim og regler
Bø bedehus torsdagar kl 17.15-18.00
Startar opp 9./16. januar

Ledes av Grete Hasselgård Sele.

Med Musikkleik for 1- og 2-åringer sammen med en voksen, så mener vi nettopp det! Dette er en uhøytidelig musikkstund, hvor ingen måter å musisere på er rett eller galt! Sang og rytmer er uansett kontaktskapende, motorisk utviklende og et unikt språkstimulerende redskap.
I likhet med babysang, er Musikkleik også en del av kirka sin trosopplæring, og repertoaret vil spenne fra gamle og nye barnesanger og sangleiker, til aftenbønn og barnesalmer. Foreldrenes musikalske ferdigheter er ikke avgjørende for utbytte av kurset. Grete Sele er kursholder.

MUSIKKLEIK OG BABYSANG VÅR 2020

DATO   BABYSANG          MUSIKKLEIK 1         MUSIKKLEIK 2

9/1

 

X

 

16/1

X

 

X

23/1

 

X

 

30/1

X

 

X

6/2

 

X

 

13/2

X

 

X

20/2

Vinterferie

Vinterferie

Vinterferie

27/2

X

(obs: X ukeforskyving)

 

5/3

 

 

(obs: X ukeforskyving)

12/3

X

X

 

19/3

 

 

X

26/3

X

X

 

2/4

 

 

X

9/4

Påskeferie

Påskeferie

Påskeferie

16/4

 

23/4

 

 

X

30/4

X Avslutting

X Avslutting

X Avslutting

 

 

 

 

10/5

Korskulen

Familie-

gudsteneste

 

Musikkleik