Seltin


Born frå 4.- 7.klasse
Fleirstemmig song
Vekt på stemmebruk og songteknikk
Deltek på gudstenester og konsertar
Deltek på Sommarlandfestivalen
Overnattingstur kor dei får syngje ein stad utanfor Bø

Mandagar kl. 14.00-16.00.
Vi startar oppatt 24. august

page3image2458224