Ragazze


Kor for jenter frå 8.klasse opp til og med videregående
Større vekt på vokalopplæring
Klassisk repertoar
Deltek på gudstenester, konsertar og Sommarlandfestivalen
Aktive i Ung Kirkesong med deltaking på korsommarskule

Onsdagar kl. 14.30-16.00. Alle øvinger er i Bø kyrkje!
(Kyrkja er ope frå kl. 14.00)
Vi startar oppatt 29.august

Ragazze