Ragazze


Kor for jenter frå 8.klasse opp til og med videregående
Større vekt på vokalopplæring
Klassisk repertoar
Deltek på gudstenester, konsertar og Sommarlandfestivalen
Aktive i Ung Kirkesong med deltaking på korsommarskule