Orgelklubben          


Barn frå skulealder kan søkje om plass

Individuell undervisning på kyrkjeorgel

Reise på orgelsafari, tilbod om sommerleir frå 10 år

Undervisning er fredag etter skuletid


Lærer: Julian Edward Isaacs (410 74 216)