SingLett


Born frå 1.- 3. Klasse
songrepertoar av ulike genre
songleikar
deltek på familiegudstenester og konsertar.
Bø bedehus er ope for singlett

Vi startar oppatt 29. august
KL. 14 - 16.30. På torsdagar
Korøvinga er fra 15 -16.

page2image2594496

SingLett