Babysang.            


Foreldre/besteforeldre med baby 0-1 år
Kjende og nye barnesongar
Rim og regle
Leik med lyder
Sosial møteplass / enkel lunsj
Bø bedehus torsdagar 10.00-12.00
Startar opp 16. januar og går annakvar veke.
Ledes av Grete Hasselgård Sele.

Babysang er et tilbud til voksne med babyer. Målet er at den voksne lærer seg å bruke sang på en naturlig måte i hverdagen. Sang og musikk er et fantastisk kommunikasjonsmiddel mellom den voksne og babyen. Forskning viser at musikk og rytme hjelper babyen til å regulere sinnstilstander, og det er et unikt virkemiddel når det gjelder språkstimulering blant annet.  Babysang i regi av Korskulen er også trosopplæring, og sangene er en blanding av kjente barnesanger som "Lille Petter edderkopp" og "Bæ bæ lille lam", og kveldsbønn og barnesalmer. Opplegget varer fra kl 10 til ca 12, og inneholder først en sangstund, før det blir servert en enkel formiddagsmat. Foreldrenes musikalske erfaring er ikke avgjørende for utbytte av kurset.

.

Nytt kurs i januar!                        Påmelding innan 6/1 2020

Bø kyrkje inviterar til Babysang. 

Vi startar opp torsdag 16. januar, og møtast til saman 8 torsdagar i løpet av semesteret. Kursavgift kr 500,- . Kurset er for foreldre med baby 0-1 år. Vi syng kjende og nye songar og enkle salmer, leiker med lydar, rim og regler. Vi serverar også ein enkel formiddagsmat. Opplegget startar klokka 10.00, og varer til ca klokka 12.00. Samlingane blir leia av Grete Hasselgård Sele, korleiar i kyrkjelyden.

MUSIKKLEIK OG BABYSANG VÅR 2020

DATO   BABYSANG          MUSIKKLEIK 1         MUSIKKLEIK 2

9/1

 

X

 

16/1

X

 

X

23/1

 

X

 

30/1

X

 

X

6/2

 

X

 

13/2

X

 

X

20/2

Vinterferie

Vinterferie

Vinterferie

27/2

X

(obs: X ukeforskyving)

 

5/3

 

 

(obs: X ukeforskyving)

12/3

X

X

 

19/3

 

 

X

26/3

X

X

 

2/4

 

 

X

9/4

Påskeferie

Påskeferie

Påskeferie

16/4

 

23/4

 

 

X

30/4

X Avslutting

X Avslutting

X Avslutting

 

 

 

 

10/5

Korskulen

Familie-

gudsteneste

 

Babysang