Sjelesorg


Før eller seinare kjem dei fleste menneske i ein situasjon der det er godt å kunna snakka med eit anna menneske om noko som er vanskeleg.

Når det ikkje kjennest naturleg å snakka med nokon av dei næraste ein har rundt seg, kan det å snakka med ein prest vera eit alternativ.

Prestane har spesialutdanning innan sjelesorg. Dei er vane med å lytta til menneske og har teieplikt. Det er ikkje slik at presten sit med alle svara, men mange har opplevd at berre ved å setja ord på problemet, så blir det lettare å finna vegen vidare.

Sjelesorg er ikkje terapi og prestane er ikkje terapeutar. Men dersom det viser seg at nokon treng anna samtaletilbod enn sjelesorg, så har prestane også høve til å gje råd om anna tilbod.

Den som ynskjer ei samtale med ein av prestane kan ringja til kyrkjekontoret og gjera ei avtale, eller kontakta ein av prestane direkte:

Axel J. Bugge, tlf 454 77 020, e-post: axel.bugge@mtkyrkje.no

Per Inge Bergem Håland, tlf 917 89 097, e-post: peringe.haland@mtkyrkje.no

Samtale med prest kostar ikkje noko.

Tilbake