Sorggrupper


Det er etablert sorggrupper på Gvarv, og første gruppe startet opp på Gvarv i mai 2021.

 

 

Sorggrupper er et livsynsåpent tilbud til mennesker som bærer på ulike former for sorg. Tilbudet startet opp høsten 2020, og er et samarbeid mellom kirkene i Øvre Telemark. 

Vi ser for oss at det på Gvarv vil være ressurser til å ha en sorggruppe per semester, vår og høst. Gruppene på Gvarv ledes av diakon Åsne Gotehus Køhn med sammen med en medleder.

Sorggruppene:
Gruppene settes sammen av 6-8 mennesker, og ledes av 2 personer som har erfaring med sorg og/eller deltatt på kurs i ledelse av sorggrupper. Sorggruppene har 8 samlinger. Tilbudet er gratis og alle har taushetsplikt. Avhengig av deltakerne, behov og ønsker, kan gruppene settes sammen utfra type sorg/livssituasjon og på tvers av kommuner. Bor du eksempelvis i Midt Telemark vil det likevel kunne være mulig å delta i en sorggruppe, f.eks på Notodden. Passende møtested avtales etter at gruppene er satt sammen. 
Det er et ønske om å etablere egne grupper for barn og unge, dersom det viser seg å bli et behov. Ta kontakt om du tror dette ville være bra for deg eller barnet/ungdommer du kjenner. Får vi nok henvendelser til å starte en gruppe, vil vi forsøke å organisere dette. Opplegget for barn og unge vil se annerledes ut enn sorggruppene for voksne.
Les mer om tilbudet ved å se på brosjyren vår.
Er dette noe for deg, ta kontakt med oss på kirkekontoret på Gvarv.
Anne Inger Lunner, prest, tlf: 480 61 672
Åsne Gotehus Køhn, diakon, tlf 977 47 449

Tilbake