Bibelgrupper


Felleskap-og samtalegrupper

Bø sokneråd  har starta opp med samtale-og bibelgrupper for studentar og fastbuande som lengtar etter ein stad å dele tru med andre.

Vi  har ledige samtalegrupper for deg:


Helsing Ruth Hogstad -Erikstein, Ulf Vege og Axel Bugge
For meir informasjon, ta kontakt med prest Axel J. Bugge, tlf 45477020,
e-post: axel.bugge@mtkyrkje.no

Tilbake