Lista til soknerådsvalet 2023


Nomisjonskomiteen i Bø sokn har innan fristen fredag 31. mars, lagt fram følgjande liste til soknerådsvalet til hausten:

Nomisjonskomiteen i Bø sokn har innan fristen fredag 31. mars, lagt fram følgjande liste til soknerådsvalet til hausten:

1.    Ulf Bruno Vege
2.    Ingunn Skalstad
3.    Nils Ivar Agøy
4.    Ruth Hogstad-Erikstein
5.    Kristian Gotehus Køhn
6.    Anne-Lene Refsum
7.    Olav Haugestøl
8.    Kjerstin Midtbø
9.    Gry Hege Vreim
10.  Audun Østtveit
11.  Anna Katrina Persdotter  Miland Thomsen
12.  Bente Klokkehaug

Soknerådet har rolle som valstyre, og skal godkjenne lista og sjå at ho er i samsvar med lova. Soknerådsvalet er 10. og 11. september 2023.
Det kom innan fristen ikkje inn lister frå andre nomineringsgrupper til kyrkjevalet i vårt sokn.
 

Tilbake