Valresultat


Nå er valresultatet klart, og vi har fått eit nytt sokneråd for dei neste 4 åra. 

Det var 261 medlemmer som stemte ved valet, 156 på papir og 104 digitalt. Det gir ein oppslutning på 7 %, 

Desse blei valt inn til det nye soknerådet:

1. Ruth Hogstad-Erikstein
2. Kristian Gotehus Køhn
3. Ingunn Skalstad
4. Ulf Bruno Vege
5. Gry Hege Bergan Vreim
6. Kjerstin Midtbø
7. Nils Ivar Agøy
8. Olav Haugestøl

Varamedlemmer:

9. Anne-Lene Bjørum Refsum
10. Anna Katrina Persdotter Miland Thomsen
11. Bente Klokkehaug
12. Audun Østtveit

Tilbake