Ønsker du invitasjon til kyrkja sine tilbod til barn og unge?


Alle barn som er døypt og dermed er medlemmer i den norske kyrkja, får tilsendt invitasjon til å delta i ulike aktiviteter frå 0-18 år. Er ikkje barnet døypt kan du få dei same tilboda.

Dersom barnet ikkje er døypt, har vi ikkje lov eller tilgang tll adresser og kontaktinformasjon for å sende ut invitasjonar. Det er likevel mogeleg å få dei same tilboda og invitasjonane ved å registrere barnet som trusopplæringsabonnent. 

Foreldre / foresatte kan logge inn via id-porten på kirken.no/minside, (dette kan du gjere sjølv om du ikkje er medlem av kyrkja) og opprette eit abonnement på trusopplæring for barnet ditt. Barnet vil da få dei same tilboda som medlemmene får.

Her kan du logge inn: https://www.kirken.no/nb-NO/om-kirken/minside/

Her kan du lese meir om ordninga: https://www.kirken.no/nb-NO/om-kirken/minside/om-medlemskapet/barns_medlemskap/#trosopplaringsabonnent

Tilbake