Minibuss til leige


Treng du minibuss, er det mogleg å leige hos oss.

Prisen er 22 kroner per kilometer + mva, inkludert drivstoff, minstepris 1.000 kroner per dag. Bussen har 17 sete (inkl.sjåfør). Det er også tilhengarfeste på bussen. Ein komfortabel buss med mykje utstyr.

Ta kontakt med kyrkjekontoret dersom du vil leige bussen.

Tilbake