Nyvalt sokneråd


Kyrkjevalet er over, og det nye soknerådet i Bø er valt.

 

Bø sokneråd (starter opp 1.november 2019):

MEDLEMMER:
Ruth Hogstad-Erikstein
Bjørnar Nesje
Ulf Bruno Vege
Ruth Olaug Telnes
Jan Nikolai Boye
Nils Ivar Agøy
Randi Hegna Prestbakken
Turid Nærdal Haatveit
VARAMEDLEMMER:
Geir Sønstebø
Anna Katrina Persdotter Miland Thomsen
Bente Klokkehaug
Anne-Lene Refsum
Yngve Stokstad

Det nye soknerådet tiltrer 1.november, og vil konstituere seg på fyrste møtet. Da vil også to medlemmar til det nye Midt-Telemark kyrkjelege fellesråd veljast. Der vil også to representantar frå Sauherad og Nes sokn sitte saman med ein representant frå kommunen og biskopen sin representant.

Vi ynskjer alle lykke til med oppgåvene, og ser fram til samarbeidet!

Tilbake