Bibelgrupper


Bibelgrupper i kyrkjelyden

 

Kyrkjelyden ynskjer å starte opp bibelgrupper for studenter og fastboende i Bø. Ei bibelgruppe er ein god møtestad for å bli betre kjend med andre og saman sette ord på si tru og bli betre kjent i Guds ord. Ei biblegruppe er eit mindre fellesskap som kan møtes ca. kvar 14 dag til samtale om livet,tvil og tru.
For meir informasjon ; ta kontakt med sokneprest Axel J. Bugge

Tilbake