Konfirmasjon


I Bø kyrkje er det konfirmasjon fyrste helga i september, laurdag og sundag. Konfirmasjonstida  startar i januar med presentasjonsgudsteneste og held fram med faste samlingar fram til sommaren. I veke 26 er det konfirmasjonsleir, før konfirmasjonsåret avsluttast med samtalegudsteneste siste helga i august og konfirmasjon i september. 

Konfirmasjon 2022 er lagt til laurdag 3.sept og sundag 4.sept. Medlemmar av Den norske kyrkja får invitasjon til møtet i posten. Du kan melde deg på til konfirmasjon sjølv om du ikkje er medlem. Påmelding til konfirmasjon 2022 åpnar finn du HER.

Fast haustkonfirmasjon er ei ny ordning her i Bø som vart vedteken av soknerådet våren 2021. 

5.oktober klokka 19.00 blir det informasjonsmøte i Bø kyrkje. Møtet er ope for alle som vurderer kyrkjeleg konfirmasjon. Dette kjem det informasjon om i brevet som blir sendt ut og på nettsida her. På møtet blir det meir info om kva det vil seie å vere konfirmant i kyrkja, korleis konfirmasjonstida er lagt opp her i Bø og litt om konfirmasjonsleiren. 

Om de elles har spørsmål er det berre å ta kontakt med prest Axel Bugge 45477020 eller kyrkjekontoret 35061040. 

Kalender