Konfirmasjon


I Bø kyrkje er det konfirmasjon siste søndag i mai og laurdagen før. Konfirmasjonstida startar med ei vekes konfirmantleir i veke 32 på Gjennestad i Vestfold. Gjennom året er det konfirmasjonsundervisning, turar og aktivitetar. Før sommarferien vil det bli arrangert informasjonsmøte og konfirmantkickoff i Seljord saman med andre konfirmantar i prostiet. Invitasjon kjem i posten til alle medlemmer og blir i tillegg kunngjort i Bø blad.

Konfirmasjon 2021 er lagt til laurdag 29.mai og søndag 30.mai. DU KAN FORTSATT MELDE DEG PÅ NEDERST PÅ DENNE SIDEN!

Endringar i konfirmantopplegget grunna koronasituasjonen

Vi i Bø kyrkje er veldig glade for alle som har meldt seg på til konfirmasjon hos oss i 2021, og ser fram til å bli kjend med alle saman. Vi skulle allereie ha møtt mange av konfirmantane på informasjonsmøte i kyrkja og Kick-off i Seljord, men denne våren har mykje blitt snudd på hovudet dessverre.

Informasjonsmøtet i kyrkja skulle i hovudsak handle om konfirmantleiren på Gjennestad i veke 32, samt noko informasjon om konfirmantopplegget lokalt og kva det vil seie å vere konfirmant i kyrkja.     

Konfirmantleir og pilegrimskonfirmant

Når det gjeld konfirmasjonsleiren, må vi dessverre utsette den på grunn av koronasituasjonen. Eg veit at mange av konfirmantane har sett fram til å vere med på leir, og vi er veldig lei oss for at det måtte bli sånn i år. Det blir likevel eit alternativt opplegg i vinterferien –  veke 8, 2021, som skal bli ein god erstatning for sommarleirane! Det er Ønsket og Elsket, som er eit felles ungdomsarbeid i Den norske kyrkja i Øvre Telemark prosti, som arrangerer konfirmasjonsleiren saman med dei lokale kyrkjelydane, og vi jobbar no med å utarbeide eit godt alternativ. Vedlagt finn de meir informasjon frå Ønsket og Elsket, som det er viktig at alle les.

Alle som har meldt seg på sommarleir, blir automatisk påmeldt leiren i veke 8. Om du ikkje har meldt konfirmanten på leir, kan det gjerast på www.ønsketogelsket.no, under fanen «påmelding til konfirmasjonsleir». Påmeldingsfristen er forlenga til 16.mai.  Den fristen gjeld også for dei som ønskjer å melde seg på som pilegrimskonfirmant, som er eit alternativ til leir (sjå vedlegg).

Lokale samlingar og haustens program

Når det gjeld dei lokale samlingane for konfirmantane i Bø, hausten 2020, treng vi litt meir tid for å leggja ein god plan. Det som er nokså sikkert er at det blir samlingar i mindre grupper. Dette vil de få meir informasjon om i løpet av sommaren, med ein plan for heile konfirmasjonsåret.

Den tradisjonelle presentasjonsgudstenesta, som skulle vore sundag 30.august, blir avlyst. Det blir lite truleg opna for å samle så mykje folk i kyrkja allereie i august. Vi vil jobbe med eit alternativ til presentasjonsgudstenesta, og sender ut ny informasjon om det til sommaren.

Sjølv om det blir eit litt annleis konfirmantår, og det framleis er litt usikkerheit knytt til opplegget, så blir det ein fullverdig konfirmasjonstid og eg er sikker på at det skal bli vel så bra som tidlegare.

Det er berre å ta kontakt med meg om de skulle ha spørsmål. Så håper eg at det går bra med dykk alle, på tross av koronavirus og uvanlege dagar.

Hilsen Kristian Gotehus Køhn (90074770)

Mer informasjon finn du under:

Informasjon om Ønsket og Elsket (leir)

Informasjon om pilegrimsvandring (alternativ til leir)

Kalender