Kontaktinformasjon


 kyrkjekontor:

Post-og Besøksadresse: Kyrkjevegen 78, 3800 Bø i Telemark - se kart

Åpningstider: Måndag-torsdag kl.10:00-14:00. Fredag stengt.

Åpningstider sommaren 2024

Telefon: 35 06 10 40

Epost: Send e-post

Bø kyrkje og Bø gamle kyrkje

BesøksadresseKyrkjevegen 62, 3800 Bø i Telemark

 

Sokneprest

Axel Jørgen Bugge

454 77 020

Send e-post

Kyrkjetenar/ Kyrkjegardsarbeidar

Håkon Holtar

906 16 806

Send e-post

Kapellan

Per Inge Bergem Håland

91789097

Send e-post

Kyrkjeverje

Angelika Faber Karsrud

410 28 633

Send e-post

Kontorfullmektig

Dagne Mo

35 06 10 40

404 31 829

Send e-post

Kyrkjetenar/ Kyrkjegardsarbeidar

Per Johan Nordvik

913 89 533

Send e-post

Korleiar

Grete Hasselgård Sele

915 56 348

Send e-post

Kyrkjegardsarbeider

Falke Solberg

93294066

Send e-post

Soknerådsleiar

Ulf Bruno Vege

99364715

Send e-post

Trusopplærar/Menighetssekretær Sauherad og Nes

Signe Vreim Østtveit

35 10 11 20

971 82 146

Send e-post

Om oss


Om Bø kyrkjelyd....

Meir tekst....