Kontaktinformasjon


Bø kyrkjekontor

Adresse: Bøgata 8, 3800 Bø i Telemark - se kart
Telefon:
35 06 10 40
Epost:
 Send e-post

Sokneprest

Axel Jørgen Bugge

454 77 020

Send e-post

Kyrkjetenar/ Kyrkjegardsarbeidar

Håkon Holtar

906 16 806

Send e-post

Kapellan

Kristian Gotehus Køhn

+4790074770

Send e-post

Organist

Rolf Axelsen Lie

95183114

Send e-post

Kontorfullmektig

Dagne Mo

404 31 829

958 76 781

Send e-post

Kyrkjetenar

Håkon M Mæland

957 51 519

Send e-post

Kyrkjetenar/ Kyrkjegardsarbeidar

Per Johan Nordvik

913 89 533

Send e-post

Korleiar

Grete Hasselgård Sele

915 56 348

Send e-post

Kyrkjeverje

Martin Stærk

91577038

91577038

Send e-post

Trusopplærer

Signe Vreim Østtveit

971 82 146

Send e-post

Om oss


Om Bø kyrkjelyd....

Meir tekst....