Påmelding Gudsteneste Bø kyrkjelyd


Skriv inn fullt namn og mobilnummer i påmeldinga. Om det kjem fleire frå same husstand/kohort (dei du bur saman med), skriv du inn antal personar som følgjer med. Dette er til bruk ved eventuell smittesporing, og lista med påmeldte vil bli sletta etter to veker.
Det er sjølvsagt ein svært lei situasjon med påmelding til kyrkjelege handlingar, men det er viktig for oss å følgje retningslinjene og sørgje for at alle samlingar i kyrkja går føre seg på ein forsvarleg måte med tanke på smittevern. 
Velkommen til gudsteneste i Bø kyrkje! 

GUDSTENESTER I SAUHERAD OG NES: Påmelding på helsing.no
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Mobil:
Gudstenester
2022.1.30 Familiegudstjeneste kl.11.00 (25 ledige plasser)
2022.2.06 Kveldsgudstjeneste kl 17.00 (90 ledige plasser)
2022.2.13 Familiegudstjeneste (93 ledige plasser)
Hvor mange personer melder du på inkludert deg selv?

Velg først hvilken gruppe du ønsker å melde deg på.