Påmeldingar - Bø kyrkjelyd


Trykk på ei av lenkene under for påmelding til gudsteneste, dåp, konfirmasjon eller andre arrangement eller aktivitetar i regi av Bø kyrkjelyd. 

Gudstenester ( det er ikke gudstenester i Bø kyrkje før tidligst 24.1 - ikke åpent for påmelding før vi vet nærmere)

Gravferd

Dåp

Konfirmasjon

Trusopplæring/Aktiviteter