Korskulen i Bø kyrkjelyd

Korskulen i Bø fylgjande tilbod:

Babysong: Foreldre med born 0-1 år
Musikkleik: Forledre med born 1 og 2 år
Minikoret: Born frå 3-5 år
SingLett: Born frå 1.-3. klasse
Seltin: Born frå 4.-7. klasse
Ragazze: Jentekor frå 8. klasse og oppetter
Kyrkjekoret: Kor for vaksne i alle aldrar

Korskulen er drifta av Bø sokneråd, og blir drive som ein profesjonell korskule for born, ungdom og vaksne. For å sikre eit godt pedagogisk og musikalsk nivå er det naudsynt med ein effektiv organisasjon, og båe kyrkjemusikarane dreg lasset saman. (Jfr. Kyrkjemusikalsk plan, Bø sokneråd) Kyrkjemusikarane er dei kunstneriske og musikalske leiarane for alle gruppene tilknytta korskulen. Grete Hasselgård Sele (musikkpedagog)og Rolf Axelsen Lie (organist) har begge utdanning i og lang erfaring frå korarbeid, og frå pedagogisk arbeid med barn. Korerfaringa strekk seg frå barnekor og gospelkor, via studentkor til klassisk kyrkjekor.

Korarbeidet er ein av grunnpilarane i kyrkjelyden, og er i tillegg til det musikalske også ein viktig del av kyrkja si trusopplæring. Gjennom songen får både vaksne og unge korsongarar eit nært og personleg forhold til kyrkja og gudstenesta, og er med på å gje kyrkjelyden eit variert uttrykk og inntrykk av trua og truslivet. Korskulen i Bø har som føremål å samle både barn, ungdom og vaksne i eit sangfellesskap der den kristne bodskapen er synleg. På denne måten er korskulen i Bø både kyrkjelydsarbeid, trusopplæring og kunstnerisk arbeid på ein gong.

Hausten 1997 blei Minikoret og SingLett starta opp som ein del av arbeidet til organisten i Bø kyrkjelyd. Frå før av fanst det eit godt etablert kyrkjekor for dei vaksne songarane. Korarbeidet er i stadig utvekling,  og nye grupper med ulike behov har vokse fram.

Ung Kirkesang er ein landsdekkande organisasjon med meir enn 8000 medlemmer. Barnekora i Bø er medlem av Ung Kirkesang. Med alle våre aktive songarar, har Barnekora i Bø utemerka seg i den nasjonale organisajonen. Korleiarane våre, Rolf og Grete, er og aktive i Ung Kirkesang Agder og Telemark (UKAT) www.sang.no

.

Korhelg med GUTTA og Barbro Sulebakk

Vi på Nørsjø Ungdomsenter og GUTTA invitierer deg 
og det koret ditt til en super 
Korhelg 23-24 murs 2019· 

Program, lørdag 

10.00    Innkvartering 

11.15 – 12.00 Velkomstsamling for alle korister og ledere. 

12.00 – 13.00 Felles øvelse 13.00 – 14.30 Snaks… noe å bite i. ( i Teletun) 

13.15 – 14.00 Øvelse for de minste (45 min) 

13.30 – 14.30 Kiosk 

14.15 – 15.00 Øvelse for de største (45 min) 

15.00 – 16.00 Middag 

16.00 – 16.45 Dramagruppe for de som vil. 

17.00 – 17.45 Solistsamling 

16.00 – 17.30 Aktivitet for de som ikke er på drama eller solistøvelser 

18.00 – 18.45 Mat (varmmat) 

19.00 – 19.30 Fellesøvelse 

20.00 – 20.45 Kveldssamling 

21.00 – 21.30 Kveldsmat for de som overnatter på Norsjø 

 

Søndag 

08.00 – 08.45 Frokost for de som overnatter på Norsjø 

09.00 – 09.30 Fellesøvelse 

09.45 – 10.30 Morgensamling 

10.30 – 11.00 Øvelse for de minste (kiosken er åpen) 

11.00 – 11.30 Øvelse for de største (kiosken er åpen) 

11.30 – 12.30 Lunsj 

12.30 – 13.00 Drama 

13.00 – 13.30 Solistøvelser 

12.30 – 13.30 Aktivitet for de som ikke er på drama eller solistøvelser 

14.00 – 15.00 Generalprøve 

15.00 – 16.30 Middag (her blir det og mulighet for foreldre eller andre som kjører, eller vil komme, til å kjøpe seg en billig middag) 

16.00 – 16.45 Pakking, omkledning.. og rydding 

17.00 Konsert.

Det vil være alternativ som vegetar mat og allergen fri mat, 

husk å si ifra ved påmelding.

Korskulen sponser hvert kormedlem med kr 250,-, så prisen for helga blir:

For de som skal overnatte 350,- 

For de som sover hjemme 200,- 

 

For spørsmål ang arrangementet, mat ol. ring 48 22 14 05(Trude)

 

Vår adresse er: Norsjøvegen 201, 3812 Akkerhaugen. 

Telefon nr: 35 95 82 77 Web: norsjo.no e-post: norsjo@nlm.no

 

 

Korkalender


Korskulen i Bø