Korskulen i Bø kyrkjelyd

Korskulen i Bø fylgjande tilbod:

Babysong: Foreldre med born 0-1 år
Musikkleik: Forledre med born 1 og 2 år
Minikoret: Born frå 3-5 år
SingLett: Born frå 1.-3. klasse
Seltin: Born frå 4.-7. klasse
Ragazze: Jentekor frå 8. klasse og oppetter
Kyrkjekoret: Kor for vaksne i alle aldrar

Korskulen er drifta av Bø sokneråd, og blir drive som ein profesjonell korskule for born, ungdom og vaksne. For å sikre eit godt pedagogisk og musikalsk nivå er det naudsynt med ein effektiv organisasjon, og båe kyrkjemusikarane dreg lasset saman. (Jfr. Kyrkjemusikalsk plan, Bø sokneråd) Kyrkjemusikarane er dei kunstneriske og musikalske leiarane for alle gruppene tilknytta korskulen. Grete Hasselgård Sele (musikkpedagog)og Rolf Axelsen Lie (organist) har begge utdanning i og lang erfaring frå korarbeid, og frå pedagogisk arbeid med barn. Korerfaringa strekk seg frå barnekor og gospelkor, via studentkor til klassisk kyrkjekor.

Korarbeidet er ein av grunnpilarane i kyrkjelyden, og er i tillegg til det musikalske også ein viktig del av kyrkja si trusopplæring. Gjennom songen får både vaksne og unge korsongarar eit nært og personleg forhold til kyrkja og gudstenesta, og er med på å gje kyrkjelyden eit variert uttrykk og inntrykk av trua og truslivet. Korskulen i Bø har som føremål å samle både barn, ungdom og vaksne i eit sangfellesskap der den kristne bodskapen er synleg. På denne måten er korskulen i Bø både kyrkjelydsarbeid, trusopplæring og kunstnerisk arbeid på ein gong.

Hausten 1997 blei Minikoret og SingLett starta opp som ein del av arbeidet til organisten i Bø kyrkjelyd. Frå før av fanst det eit godt etablert kyrkjekor for dei vaksne songarane. Korarbeidet er i stadig utvekling,  og nye grupper med ulike behov har vokse fram.

Ung Kirkesang er ein landsdekkande organisasjon med meir enn 8000 medlemmer. Barnekora i Bø er medlem av Ung Kirkesang. Med alle våre aktive songarar, har Barnekora i Bø utemerka seg i den nasjonale organisajonen. Korleiarane våre, Rolf og Grete, er og aktive i Ung Kirkesang Agder og Telemark (UKAT) www.sang.no

.

Orgelklubb i Korskulen

Orgelundervisning

Frå nyttår av har Korskulen gleda av å endeleg kunne tilby opplæring på kyrkjeorgel! Det er plass til om lag 6 elevar, og søknadsfristen er 17. januar 2020. Første spilletime blir 24. januar. Dei som blir teke opp som orgelelevar, blir automatisk også medlem i Orgelklubben og i Korskulen i Bø. Det betyr med anna at orgelelevane får delta på ulike arrangement i kyrkja, og at orgelelevane blir ein del av eit større fellesskap, ikkje minst paraplyorganisasjonen «Ung kirkesang» som arrangerer eigne orgeltreff, korsommarskuler, kantorileiarkurs med meir. Undervisninga vil gitt fredagar etter skoletid i Bø kyrkje.

Pris for undervisning er kr 1500,- pr semester, og lærar i 2020 er Julian Edward Isacs, kantor i Notodden (Heddal) Påmelding:           

meld deg på til Orgelklubben rett her på høyre side;  eller  mail til rolf@bokyrkje.no 

Du vil få svar umiddelbart etter søknadsfristen. 

Orgelfest i Bø kyrkje

Korskulen i Bø startar opp orgelklubb, og inviterer alle interesserte barn og unge frå 8 år og oppover til ei samling rundt orgelet i Bø  kyrkje  Søndag 12. jaunar kl 14.00-16.30.

Der skal de få høyre på orgelet, studere orgelet si oppbyggjing, alle skal sjølvsagt få prøva seg på orgelkrakken, og vi eter pizza og drikk (orgel)brus saman. Det kostar 50,- for mat og drikke denne dagen. Da blir man blir også medlem i orgelklubben, og får tilbod om orgelsamlingar i klubben framover. Hjertelig velkommen til alle som synes dette ser spennande ut!

Du melder deg på orgelfesten ved å Vippse kr 50,- til 83689 (Barnekora i Bø) innan fredag 10. januar. Merk betalinga «orgelfest»

Spørsmål? Ta kontakt med Rolf Lie – 951 83 114, eller Grete Sele – 915 56 348

Korkalender


Korskulen i Bø